Дананг, Виетнам. Един туристически Рай – Spring Lady

Spring Lady

Дананг, Виетнам. Един туристически Рай

Много мислих кои от безкрайно много си впечатления да ви разкажа за Виетнам и по-точно за град Дананг, след като вече ви споделих толкова много снимки и информация в Instagram и Facebook.

Ще започна от там, че нямах търпение да замина, въпреки че нямах никаква информация за страната, бита и културата на населението. Единствените две неща, които знаех за Дананг, бяха, че има плажове и че Golden Bridge, най-сниманото място в Инстаграм през 2018-та година се намира там. Но вътрешно бях сигурна, че това пътуване ще се превърне в прекрасно приключение за мен и ще имам мнооого поводи за вълнуващи разкази.

I have been thinking a lot about the infinite impressions of telling you about Vietnam and, in particular, of the city of Da Nang, after sharing so many photos and information with Instagram and Facebook.

I will start from there that I was eager to go, although I did not have any information about the country, the household and the culture of the population. The only two things I knew about Da Nang were that there were beaches and that Golden Bridge, the most photographed place in Instagram in 2018, is there. But inside I was sure that this trip would become a wonderful adventure for me and I will have many occasions for exciting stories.

Дананг е разположен в централен Виетнам и с населението си от около 1 000 000 човека се нарежда като четвърти по големина град в страната. Има пристанище и чисто ново, много приветливо и организирано летище (Danang International Airport), което се намира в непосредствена близост до града, т.е. не ни бяха нужни сложни трансфери, за да стигнем до хотела си. Най-лесният начин, по-който се стига до Дананг от София е с полет на Qatar airways, който трае около 10 часа (4 часа до Доха и след това още 6 до Дананг).

Първото нещо, което ми направи впечатление е чистотата в града. Навсякъде е безкрайно чисто и подредено. Зеленината и архитектурата много ми напомниха на Тайланд, но за разлика от там по улиците в Дананг няма боклуци, прах и неприятни миризми. Навсякъде ухае на море и свежест. Именно заради това и градът е обявен за най-добрият за живеене във Виетнам. Освен това Да Нанг е не само най-чистият град във Виетнам, но и един от 20-те най-чисти в света. Според „Файненшъл Таймс” тук са осъществени най-успешните в цял Виетнам инвестиции в опазването на околната среда и в инфраструктурни обекти.

Da Nang is located in central Vietnam, and with its population of about 1 000 000 people ranks as the fourth largest city in the country. There is a harbor and a brand new, very friendly and organized airport (Da Nang International Airport), which is located in the immediate vicinity of the city. In fact, we did not need complicated transfers to get to our hotel. The easiest way to get to Da Nang from Sofia is to take flight by Qatar airways, which takes about 10 hours (4 hours to Doha and then 6 to Da Nang).

The first thing that made me feel is the cleanness in the city. Everywhere is infinitely clean and tidy. Greenery and architecture reminded me very much of Thailand, but unlike in the Da Nang streets there are no trash, dust and unpleasant odors. Everywhere smells of sea and freshness. It is for this reason that the city is declared the best place to live in Vietnam. Moreover, Da Nang is not only the cleanest city in Vietnam but also one of the 20 cleanest in the world. According to the Financial Times, the most successful investments in environmental protection and infrastructural projects in Vietnam have been made.

Хората са образовани, приветливи и сърдечни. Доста от тях знаят английски, но имат проблем с произношенито и трудно им се разбира. Придвижват се предимно с моторчета и скутери, което първоначално ми създаде усещане за хаос, но след като прекарах няколко дни там, установих, че това е един вид организиран хаос, в който липсваха викове, нерви и катастрофи. Улиците и тротоарите в Дананг са широки, правени с размах, перспектива и вкус, както и цялото градско оформление.

People are educated, friendly and cordial. Many of them know English, but they have a problem with pronunciation and are difficult to understand. They are mostly driven by bikes and scooters, which initially made me feel chaotic, but after spending a few days there, I found that this was a sort of organized chaos and there are no cries, nerves and crashes. Da Nang’s streets and sidewalks are wide, made with a sprawl, perspective and taste, as well as the entire urban layout.

Както ви казах малко по-горе, градът е популярен със своите плажове и мостове. Освен това е заобиколен с истинска огърлица от исторически перли под закрилата на ЮНЕСКО – бившата виетнамска столица Хюе, старинното средище на търговци и занаятчии Хой Ан, сърцето на древната индуистка култура Чампа – Ми Шон.

As I told you a bit above, the city is popular with its beaches and bridges. It is also surrounded by a real necklace of historical pearls under the protection of UNESCO, the former Vietnamese capital Hue, the ancient center of merchants and craftsmen Hoi An, the heart of the ancient Hindu culture of Champa – My Shaun.

Hoi An

   

Най-популярният плаж е My Khe (Ми Ке). Пясъчната му ивица е широка и просторна, с дължина над 6 км, а най-добре може да се види от покрива на някой от многоборйните високи хотели, построени по крайбрежния булевард на града. Аз бях отседнала във Four Point by Sheraton, който е съвсем нов, 36 етажен, 5 звезден хотел. Мястото разполага с огромен басейн, кафе и ресторант на покрива си, от където се разкрива 360 градусова гледка към крайбрежния булевард и целия град.

The most popular beach is My Khe. Its sandy strip is wide and spacious, with a length of more than 6 km, and best seen from the roof of one of the many high-rise hotels built along the coastal boulevard of the city. I was staying at Four Point by Sheraton, a brand new, 36-story, 5-star hotel. The place has a huge pool, cafe and rooftop restaurant with 360 degree views of the coastal boulevard and the entire city.

Four Point by Sheraton, Da Nang
Four Point by Sheraton, Da Nang

Плажната ивица се простира по пълната дължина на Дананг и достига чак до Хой Ан. Заради широките и дългите си плажове, градът съвсем заслужено е спечелил славата си на туристически Рай. Особено южните околия, където едни от най-известните хотелски вериги в света са посторили чисто нови и великолепни ризорти, снабдени с огромни басейни и частни плажове.

The beach stretches over the full length of Da Nang and reaches Hoi An. Because of its wide and long beaches, the city has earned its glory in tourist paradise. Especially the southern outskirts, where some of the world’s most famous hotel chains have built brand new and magnificent resorts, equipped with huge pools and private beaches.

Един от тях е Sheraton Grand Danang Resort, който освен с хостването на световни лидери като Путин и Тръмп, се е прославил и с най-дългия инфинити басейн във Виетнам.

One of them is the Sheraton Grand Danang Resort, which, apart from hosting world leaders such as Putin and Trump, is also famous for the longest infinity pool in Vietnam.

Sheraton Grand Da Nang Resort
Sheraton Grand Da Nang Resort

Температурите в началото на март варираха от 21-22 градуса вечерно време до 30 градуса през деня. Това, което ми направи силно впечатление беше липсата на досадната тропическа влага. Климатът там е много благоприятен и би се харесал на абсолютно всеки българин. Най-благоприятното време за почивка или екскурзия е в периода януари – май. А ако сте запалени сърфисти бихте могли да посетите Дананг през есента – от септември до декември, когато се образуват големи вълни и градът посреща хиляди фенове на този спорт.

Дананг е много прославен и с оригиналните си мостове. Набрал най-много популярност в последните 2 години е Golden Bridge, който се намира в Ba Na Hills, в покрайнините на града и бе обявен за „the most instagramable place in the world” през 2018-та година. За него обаче възнамерявам съвсем скоро да отделя самостоятелен пост.

Temperatures in early March ranged from 21-22 degrees in the evening to 30 degrees during the day. What impressed me was the lack of annoying tropical moisture. The climate there is very friendly and would appeal to absolutely every bulgarian and european guy. The most favorable time for rest or excursion is between January and May. And if you like to surf, you can visit Da Nang in the autumn – from September to December, when big waves are formed and the city welcomes thousands of fans of this sport.

Da Nang is also very glorified with his original bridges. The most popular in the past two years is the Golden Bridge, located in Ba Na Hills, on the outskirts of the city, and was named “the most instagramable place in the world” in 2018. For it, however, I intend to post an independent post very soon.

Golden Bridge, Ba Na Hills, Da Nang

През 2009-та година е завършен Dragon Bridge, най-дългият и най-атрактивният мост във Виетнам, който се намира в самия център на Дананг. През него се вие огромен дракон, който умее да прави и шоу при специални случаи – всяка вечер точно в 21 часа, пръска от устата си вода или бълва огън. Най-ефектен е вечер, когато е осветяван в постоянно преливащи се и променящи се цветове – от жълто през зелено, синьо, червено и обратно. Ние се качихме на едно от корабчетата-ресторанти, с които местните хора развеждат турситите по реката и освен, че се насладих на нощен Дананг с красивите си мостове по течението на реката, хапнах и вкусна вечеря.

In 2009, the Dragon Bridge, the longest and most attractive bridge in Vietnam, is located in the very center of Da Nang. There is a huge dragon in it who can do a show in special cases – every night at exactly 21 o’clock, it spouts water or a fire. The most spectacular is the night when it is lit in constantly changing colors – from yellow to green, blue, red and vice versa. We boarded one of the boat-restaurants that local people divide tourists along the river and, besides enjoying night Da Nang with its beautiful bridges along the river, I ate and a delicious dinner.

Едни от най-големите забележителности в Дананг са Marble Mountains или Мраморните планини. Те са група от пет хълма, съставени от варовик и мрамор, а всяка от тях символизира по един от 5-те елемента метал, дърво, вода, огън и земя. Намират се в крайбрежната зона, на около 9 км южно от Дананг, а местноста е прославена с производството и търговията на каменни скулптури.

One of the biggest attractions in Da Nang are the Marble Mountains. They are a group of five hills composed of limestone and marble, each of which symbolizes one of the five elements of metal, wood, water, fire and earth. They are located in the coastal area, about 9 km south of Da Nang, and the locality is famous for the production and trade of stone sculptures.

Marble Mountains, Da Nang, Vietnam

  

Marble Mountains са свещенни земи за виетнамците, които крият и много история. Това, което не знаех до този момент е, че именно в Дананг са били позиционирани най-многобройните американски военни части в периода на войната със САЩ. На тях им е било забранено  да нападат свещенните планини, които с множеството си пещери и храмове са служили за укривне на местното население и лекуване на ранените виетнамски войници.

Marble Mountains are sacred lands for the Vietnamese, which also hide a lot of history. What I did not know so far is that it was precisely in Da Nang that the most numerous US soldiers were positioned during the war with the United States. They were forbidden to attack the sacred mountains that, with their many caves and temples, served to conceal the local population and treat wounded Vietnamese soldiers.

Има и будистки светилища и места за поклонение, вдълбани в планините, които са много посещаван духовен обект. 

There are also Buddhist sanctuaries and places of pilgrimage buried in the mountains, which are a very visited spiritual object.

Marble Mountains, Da Nang, Vietnam

View this post on Instagram

Даоистите вярват, че, когато се усмихваме, нашите органи отделят мощни вещества, които подхранват цялото тяло. От друга страна, когато сме ядосани, изплашени или подложени на стрес, нашите органи отделят токсични вещества, които блокират енергийните канали, отлагат се в органите и причиняват болести и негативни емоции. . За себе си мога да споделя, че с течение на годините успях да премахна много токсични фактори от живота си – спрях да ям месо, да пия газирани напитки, никога не съм пушила, тренирам кардио, за да имам здраво сърце и хубава кожа, прекратих отношенията си с всички токсични хора, които ме ядосваха и пиеха от положителната ми енергия и не на последно място, прекратих трудовият си договор и започнах да работя за себе си. Нещо, което ми доставя такова огромно удоволствие. И ето я, истинската усмивката, която идва отвътре 💖. . А вас какво ви кара да се усмихвате? Напишете ми в коментар, за да се вдъхновят повече хора 😍 . Photo is made by Panasonic LX100 II . #smile #happy #goodvibes #photooftheday #bestoftheday #instagramers #blogger #travelgram #followme #vietnam #asia #danang #style #whatiwore #travel #outfitoftheday #statigram #streetstyle #passionpassport #bulgariangirl #sheisnotlost #traveller #fashion #streetstyleinspo #fashionblogger #travelblogger #currentlywearing #bestoftheday #influence #influencer

A post shared by Blagomira Vasileva (@blagomira.springlady) on

Много неща и то само хубави си заслужава да бъдат казани за виетнамската кухня и храната в Дананг, която се води една от най-здравословните в цял свят, но подробности и снимков материал ще ви споделя в един отделен пост :*

Many things, and just fine, are worth mentioning for Vietnamese cuisine and food in Da Nang, which is one of the healthiest in the world, but details and photos will share you in one separate post: *

 

Снимките са направени с Panasonic LX100 II

The pictures are made with the Panasonic LX100 II

 

FOLLOW ME ON INSTAGRAM: @blagomira.springlady 

ПОСЛЕДВАЙТЕ МЕ И В INSTAGRAM: @blagomira.springlady 

 

 

Вашият коментар
*
*
*

Instagram

[my-instagram-feed user_id=”17841400750084748″ skin_id=”5997″ feeds_per_page=”9″ caption_words=”25″ cache_unit=”1″ cache_duration=”days” load_more=”0″ links_new_tab=”1″ ]