Магията на Golden Bridge в Дананг, Виетнам - Spring Lady

Spring Lady

Магията на Golden Bridge в Дананг, Виетнам

Каквото и да кажа за това място, ще бъде малко. Ще започна от там, че комплексът Sun World Ba Na Hills в Дананг, в продължение на 4 поредни години (от 2015-та до 2018-та включително) е обявяван от Виетнамската туристическа асоциация за Най-добрата туристическа забележителност в страната. И има защо! Освен, че е разположен на цели 1487 метра надморска височина, до където се стига след 15 минутно пътуване с въжен лифт, комплексът впечатлява също с размерите и архитектурата си.

Whatever I say about this place will be not enough. I will begin by saying that the Sun World Ba Na Hills complex in Da Nang for 4 consecutive years (from 2015 to 2018 inclusive) was announced by the Vietnam Tourist Association for the Best Tourist Site in the country. And there is a reason! Apart from being situated at an altitude of 1487 meters, which can be reached after a 15-minute lift, the complex also impresses with its size and architecture.

Просто нямаше начин да не се влюбя в това място – местоположение, любезно отношение от домакините, зеленина, милиони цветя и орхидеи, колкото не съм виждала никъде другаде, екстремни атракциони, влакчета, 4D кино, над 30 ресторанта на едно място, атмосфера, слънце, енергия, магнетизъм, уникална за Азия архитектура във френски стил плюс най-голямата атракция във Виетнам – Golden Bridge. Всичко това умело е съчетано в Sun World Ba Na Hills. Но нека започна отначало разказът си за това вълшебно място.

There was no way not to fall in love with this place – location, friendly attitude from the hosts, greenery, millions of flowers and orchids, as I have not seen anywhere else, extreme attractions, trains, 4D cinema, over 30 restaurants in one place, atmosphere, sunshine, energy, magnetism, French-style architecture unique to Asia plus the biggest attraction in Vietnam – the Golden Bridge. All this is well combined in Sun World Ba Na Hills. But let me begin the story of this magical place.


Намира се във Виетнам, на около 20-30 минути път с автомобил от 4-тия по големина град – Дананг. Невъзможно е да се стигне пеша или с градски транспорт. Ако решите да посетите мястото ще се наложи да се качите на организиран транспорт или да наемете кола или туристически бус. Спомням си първото ми впечатление, след като пристигнах на мястото – огромни тълпи от аиатски туристи и автобуси, които напираха от всички посоки и създаваха усещане за пълен хаос. Аз никак не обичам тълпи, да си призная, направо ги ненавиждам. И в началото леко се стъписах, но това притеснение не можа да засенчи вълнението ми от факта, че щях да сбъдна една моя съкровенна мечта – да посетя Golden Bridge. Мост, който ме привличаше като магнит още от създаването си и за който бях изгледала стотици видеа. И ето ме, в крайна сметка, шастлива, развълнувана и усмихната съм се разположила в удобна кабинка на въжения лифт в комплекса, който ме отвежда към сбъдването на поредната ми мечта. Най-сетнеее, ураааа си казвам вътрешно и докато съм се отплеснала в приятен разговор с любезната виетнамка, която ни води, го зървам. Мостът, моята мечта, стои точно пред мен и ме чака да се разходя по него. Разбира се успях скорострелно да извадя телефона, за да заснема първата ни среща, макар и от разстояние. Ето го и видеото:

It is located in Vietnam, about 20-30 minutes drive from the 4th largest city – Da Nang. It is impossible to get on foot or by public transport. If you decide to visit the place, you will need to go to an organized transport or rent a car or a tourist bus. I remember my first impression when I arrived – huge crowds of Asian tourists and buses that drove from all directions and created a sense of complete chaos. I do not like crowds at all, to admit, I really hate them. And at the beginning I was a little shocked, but that worry could not overshadow my excitement from the fact that I will make my dream to visit the Golden Bridge come true. A bridge that has attracted me like a magnet since its creation and for which I had seen hundreds of videos. And here I am, in the end, happy, excited and smiling, I’ve placed myself in a comfortable cabin on a cable lift in the complex that leads me to my next dream. At last, I say to myself internally, and while I am defiant in a pleasant conversation with the nice vietnamese who leads us, I see it. The bridge, my dream, stands right in front of me and awaits me to walk on it. Of course, I managed to get the phone out of the way to take our first meeting, albeit from a distance. Here’s the video:

Както ви казах, мостът се намира на 1 487 метра надморска височина, от него се открива прекрасна гледка към околността, а мястото има мистична енергия и създава усещане, сякаш всеки момент по него ще се разходят героите от „Властелинът на пръстените“. Огромните каменни ръце, които придържат 150 метровия мост изглеждат каменни, но всъщност не са направени от камък, а от стомана и фибростъкло.

As I told you, the bridge is at 1,487 meters above sea level, it has a splendid view of the surrounding area, and the place has mystical energy and creates a sense that the heroes of The Lord of the Rings will walk away at any moment. The huge stone arms that hold the 150-meter-long bridge look like stone, but are not actually made of stone, but of steel and fiberglass.

А ако също катo мен си мислите, че мостът е единственото нещо, което може да се види там, жееееестоко се лъжете. Комплексът е огромен. Разполага със затворена и оторена част с атракциони и влакчета, а Golden Bridge, въпреки че несъмнено е черешката на тортата, е една миниатюрна частичка от изживяването, което носи това място.

And if you also think like me that the bridge is the only thing that can be seen there, you are cheating freely. The complex is huge. It has a closed and drenched area with attractions and trains, and Golden Bridge, although undoubtedly the top attraction, is a tiny bit of the experience that brings this place.


Дълги години областа е била под френско влияние, което местните явно харесват. Това е и причината архитектурните решения да са изцяло във френски стил. Изглежда, европейската облик е тренд в азиатските и близкоизточните дуржави. Така например в Тайланд, в близост до Патая посетих селище, което на 100% копира Тоскана, а пък в Доха са изградили цял квартал с венециански сгради и канали, наречен Venice 🙂

For many years the area has been under French influence, which the locals obviously like. This is the reason why the architectural decisions are entirely in French style. It seems that the European image is a trend in Asian and Middle Eastern. For example, in Thailand, near Pattaya I visited a settlement that 100% copies Tuscany, and in Doha they have built a whole neighborhood with Venetian buildings and canals called Venice 🙂


Сградите в Sun World Ba Na Hills наподобяват средновековни замъци и къщи, а усещането, докато се разхождах покрай тях бе наистина приказно. Колоритноста на пейзажа се допълва от програма с лъчезарни танцьори, усмивки, акробати на кокили, силна музика и десетки градинки, в които са разцъфнали хиляди пищни растения и огромни орхидеи. Истински Рай за разходка на възрастните, докато дечицата се забавляват из различните атракциони.

The buildings at Sun World Ba Na Hills resemble medieval castles and houses, and the sensation while walking along them was truly fabulous. The colorfulness of the landscape is complemented by a program of radiant dancers, smiles, stilts acrobats, loud music and dozens of gardens that have blossomed thousands of lush plants and huge orchids. Real Paradise for Adult Walking While the Children Have Fun In The Different Attractions.

Spring Lady лети на борда на Qatar Airways.

ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

ПОСЛЕДВАЙТЕ МЕ И В INSTAGRAM:

Вашият коментар
*
*
*

Instagram

[my-instagram-feed user_id=“17841400750084748″ skin_id=“5997″ feeds_per_page=“9″ caption_words=“25″ cache_unit=“1″ cache_duration=“days“ load_more=“0″ links_new_tab=“1″ ]