AVON с нова посока на благотворителните си каузи - Spring Lady

Spring Lady

AVON с нова посока на благотворителните си каузи

AVON България обяви включването си в глобалната корпоративна посока на козметичната компания – stand4her. Тя има за цел да заличи бариерите, които продължават да задържат жените от финансово развитие, достъп до здравна помощ и свобода на себеизразяване в глобален мащаб. Stand4her работи в посока подобряване живота на 100 милиона жени годишно като поощрява потенциала им в предприемачеството в областта на красотата, и възможността им да живеят в свободна и безопасна среда.

Последни проучвания в световен мащаб показват, че:

  • 50% от жените не смятат, че живеят в културни условия, които окуражат женското предприемачество
  • 60% от жените смятат, че бюти брандовете ги задължават да отговарят на определени стандарти за красота
  • 21% от жените не се чувстват сигурни на обществени места, всяка трета става жертва на форма на физическо или сексуално насилие в живота си.
  • Повишаването на икономическия потенциал на жените може да повиши глобалното БВП с 12 до 28 трилиона долара годишно.

Търговският Директор на Avon за България, Албания и Македония – Даниел Шопов представи конкретните планове за подобряване на статистиката, които ще бъдат предприети на местно ниво. „От над 130 години, AVON се бори едновременно с всички стереотипи спрямо жените, а наред с тях – застава срещу  рака на гърдата и се бори непримиримо срещу  домашното насилие. Компанията ни застава смело зад иновациите в красотата, а най-вече –  зад жените и свободата им – свободата им на себеизразяване, на развитие, и да се чувстват защитени в общността, където живеят.

Мисията на AVON срещу рака на гърдата ще продължи своя дългогодишен ангажимент  за повишаване на информираността в обществото относно болестта. Кампанията си поставя за водеща цел да образова максимално много жени за симптомите и знаците, свързани с рака на гърдата, както и къде и кога дамите могат да потърсят помощ. Защото никоя жена не трябва да бъде на тъмно относно рисковете за своето здраве.

Наравно с това AVON България продължава за четвърта поредна година своето партньорство с Фондацията на Нана Гладуиш „Една от 8“ в посока подкрепа на диагностицираните с рак на гърдата жени и техните семейства. Даниел Шопов обяви, че през май месец Фондацията ще получи дарение на стойност 100 000 лева, които ще бъдат вложени в съвместната програмата на AVON и „Една от 8“ – „Бъди до мен“. Програмата осигурява психологическа, юридическа, информационна и емоционална помощ на засегнатите жени и техните семейства, както и организира безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата и дарява специализирани сутиени за след мастектомия.

AVON България обръща поглед и към тема с обществено значение – насилието над жени и момичета и превръща в своя Мисия подобряването на неблагоприятната статистика, според която 21% от жените не се чувстват сигурни на обществени места, а всяка трета става жертва на форма на физическо или сексуално насилие по време на живота си. Според Даниел Шопов „Домашното насилие е проблем, който засяга цялото общество, и никой не трябва да затваря очите си пред плашещата действителност. AVON, като компания с мисия да помага на жените да бъдат красиви, успешни и здрави, е превърнала битката с насилието над жени и момичета в свой глобален ангажимент. Нашата основна цел на местно ниво е да повишаваме информираността и чувствителността към насилието над жени и да създадем нетърпимост към него.“

Предвид зачестилите случаи на насилие в семейна среда и във взаимоотношенията, много от които с трагичен завършек, компанията открива необходимост да увеличи ангажираността си в посока превенция от насилие и предоставяне на закрила на жертвите. За целта Avon България проведе национално изследване сред ученици в 10 клас с основен акцент насилието във взаимоотношенията с цел да открие основни тенденции и възприятия сред младежите.

  • 8% посочват, че има осезаема разлика в очакванията на хората за това какво е подходящото поведение сред обществото за момичета и за момчета.
  • Преобладаващи 36.3% отговарят, че при неспазване на общоприетите норми за поведение на своя пол, това може да доведе тормоз и отхвърляне.
  • 5% от момичета заявяват, че има нуждата да се говори повече за насилието над жени и момичета в училищата, тъй като това е сериозна и важна тема, за която все още няма достатъчно достъпна информация. 77.9% от момчетата също подкрепят това твърдение.
  • Десетокласниците посочват психическото насилие като най-честата форма на тормоз в училище – 50.3%, последвано от висок процент и за физическото насилие – 29%.
  • На фона на това, 79.5% от десетокласниците твърдят, че са ставали свидетели на насилие в училище

Резултатите от проучването затвърждават необходимостта от провеждане на информационна кампания по повод насилието над жени и момичета в училища – кампания, която самите ученици посочват като необходима в момента.  За целта AVON България обедини усилията си с Център за приобщаващо образование в съвместен проект, който включва няколко етапа – задълбочена работа с ученици от целевата група за изготвяне и тестване на образователна програма, която да покрие техните нужди от информираност по темата, последвано от реализиране на редица образователни семинари в училища в столицата и на последващ етап в цялата страна.

Вашият коментар
*
*
*

Instagram

[my-instagram-feed user_id=“17841400750084748″ skin_id=“5997″ feeds_per_page=“9″ caption_words=“25″ cache_unit=“1″ cache_duration=“days“ load_more=“0″ links_new_tab=“1″ ]